Inmenging van de overheid bij homogenezing.

Inmenging van de overheid op homogenezing lijkt mij, op het eerste oog, niet goed en wenselijk. Kerk en Staat zijn immers gescheiden?! Het is ook gevaarlijk want wat is dan het volgende doel van de overheid? En in hoeverre wordt het geloof en de geloofsbeleving monddood gemaakt? Aan de andere kant moet je ook bekijken waarom de overheid op dit punt inhaakt.
Het lijkt mij goed om een overzicht te geven van wat er speelt. In de PKN speelt het thema homoseksualiteit als ziekte of zonde nauwelijks. In een groeiend aantal kerken kunnen de ambtelijke functies door iedereen en dus ook LHBTQ-ers worden vervuld.
De pijnpunten zitten aan de linker en rechterflanken van het spectrum.
In de reformatorische hoek wordt homoseksualiteit weggezet als zonde, althans het praktiseren ervan… Daar kan je niet van genezen worden omdat het niet als ziekte wordt beschouwd.
En de evangelische hoek wordt het veelal als ziekte gezien en dient er genezing door gebed of te wel door homotherapie plaats te vinden. Ben je genezen dan mag je weer volwaardig lid zijn, functies bekleden ed.
En over deze laatste groep hebben we het dus. Wat is homotherapie eigenlijk?
Homotherapie (in het Engels “Sexual orientation change efforts” of S.O.C.E.) is een verzamelnaam voor methoden die als doel hebben de seksuele geaardheid van homoseksuele en biseksuele mensen te veranderen in heteroseksueel. Het maakt dan niet uit welke methode er wordt gebruik, het doel is om mensen te veranderen.
De opvolgende vraag is dan gerechtvaardigd om te stellen. Met welk doel wordt er genezingstherapie toegepast?
Men geloofd dat God man en vrouw heeft geschapen en dat een relatie alleen kan bestaan als man en vrouw. En omdat homoseksualiteit niet in het plaatje past dient er genezing plaats te vinden. En juist deze uitwassen, het beschadigen van mensen wenst de overheid te voorkomen. Want wat er feitelijk gebeurt is dat mensen in een model worden gegoten van de kerk/gemeente. Hoe de kerk of gemeente graag wil dat ze zijn. Dat het plaatje weer past, er geen last meer wordt ondervonden en alles weer is zoals de kerk het wil hebben. Het klinkt misschien bot en scherp maar dat is mijn inziens wel de realiteit. Helaas brengt het met zich mee dat mensen zo beschadigd worden dat ze hun identiteit verliezen en jarenlang (psychische hulp) nodig hebben om weer te herstellen. Je identiteit is immers zo uniek en als je er van vervreemd dan leef je niet geworteld en gegrondvest.
Ik heb nog nooit gezien dat er een soort van therapie plaatsvindt bij welke situatie dan ook. Hoe anders kerkleden ook zijn, wat ze doen en laten, er wordt nimmer een therapie toegepast. En wel bij de LHBTQ-groep.
Ik denk dat een deel van Christelijk Nederland de inmenging van de Staat over zichzelf afroept en hierover niet moet piepen. Er moet juist naar het eigen handelen worden gekeken. Wat maakt dat de overheid op dit punt inhaakt? Wat kunnen we hier van leren? Laten we eens luisteren naar de LHBTQ-groep. Ik weet zeker dat er met mij mensen klaar staan om het gesprek aan te gaan.
Het ergste wat er nu kan gebeuren dat de deuren nog meer gesloten gaan worden en deze omstreden therapie nog langer plaats zal vinden en mensen zal beschadigen. Dus daarom roep ik kerken en gemeentes op te stoppen met deze therapie en LHBTQ een rechtmatige plaats te bieden, zoals Jezus het had gewild.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *